Povratak na Финансије

Дневни финансијски извештај

финансијски извештај 21.02.2020

финансијски извештај 24.02.2020

финансијски извештај 25.02.2020

Није било промета на буџетском рачуну 26.02.2020.

финансијски извештај 27.02.2020

финансијски извештај 28.02.2020

извршена плаћања и пренета средства 02.03.2020.

финансијски извештај 02.03..2020

извршена плаћања 03.03.2020.

финансијски извештај 03.03.20

финансијски извештај 04.03.20

финансијски извештај 05.03.20

финансијски извештај 06.03.20

финансијски извештај 09.03.20

финансијски извештај 10.03.2020.

финансијски извештај 11.03.2020.

извршена плаћања и пренета средства 11.03.2020.

финансијски извештај 12.03.2020.

извршена плаћања и пренета средства 13.03.2020.

финансијски извештај 13.03.2020.

извршена плаћања 16.03.2020.

финансијски извештај 16.03.2020

извршена плаћања и пренета средства 17.03.2020.

финансијски извештај 17.03.2020

финансијски извештај 18.03.2020

финансијски извештај 19.03.2020

финансијски извештај 20.03.2020

извршена плаћања и пренета средства 23.03.2020.

финансијски извештај 23.03.2020

извршена плаћања и пренета средства 24.03.2020.

финансијски извештај 24.03.2020

финансијски извештај 25.03.2020

извршена плаћања 25.03.2020.

извршена плаћања 26.03.2020.

финансијски извештај 26.03.2020

финансијски извештај 27.03.2020

Није било промета на буџетском рачуну 30.03.2020.

извршена плаћања 01.04.2020.

финансијски извештај 01.04..2020

финансијски извештај 02.04.2020.

финансијски извештај 03.04.2020.

пренета средства и извршена плаћања 03.04.2020.