Финансије

Архива

Дневни финансијски извештај

финансијски извештај 21.02.2020 финансијски извештај 24.02.2020 финансијски извештај 25.02.2020 Није било промета на буџетском рачуну 26.02.2020. финансијски извештај 27.02.2020 финансијски извештај 28.02.2020 извршена плаћања и пренета средства 02.03.2020. финансијски извештај 02.03..2020 извршена плаћања 03.03.2020. финансијски извештај 03.03.20 финансијски извештај 04.03.20 финансијски извештај 05.03.20 финансијски извештај 06.03.20 финансијски извештај 09.03.20 финансијски извештај 10.03.2020. финансијски извештај 11.03.2020. …

Финансијски извештаји

Obrazac_5_Šestomesečni_2017_KontrolaF1 Obrazac_5_Tromesecni_20171 Obrazac_5_Devetomesecni_2017_KontrolaF_StariExcel1 00211009 12 месечни Obrazac_ZR_2017_KontrolaF_StariExcel1 Obrazac_5_Tromesecni_2018_KontrolaFza slanjeN1 Obrazac_5_Sestomesecni_2018_KontrolaFza slanjeS(1)1 Obrazac_5_Devetomesecni_2018_KontrolaFza slanjeS1 Obrazac_5_Dvanaestomesecni_2018_KontrolaF za slanjeN1

Финансијски план