Povratak na Архива

Дневни финансијски извештај 2024. година

ДатумПренета средства и
извршена плаћања
Финансијски извештај
08.04.2024
06.04.2024
05.04.2024
04.04.2024
03.04.2024
02.04.2024
01.04.2024/
30.03.2024
29.03.2024
28.03.2024
27.03.2024
26.03.2024
25.03.2024
23.03.2024
22.03.2024
19.03.2024
18.03.2024
16.03.2024
15.03.2024/
13.03.2024
12.03.2024
11.03.2024/
09.03.2024
08.03.2024
07.03.2024
06.03.2024
05.03.2024
04.03.2024
02.03.2024
01.03.2024
29.02.2024
28.02.2024
27.02.2024
26.02.2024/
24.02.2024
23.02.2024
22.02.2024
20.02.2024
19.02.2024
14.02.2024
13.02.2024
12.02.2024/
10.02.2024
09.02.2024
08.02.2024/
07.02.2024
06.02.2024
05.02.2024
03.02.2024
02.02.2024
01.02.2024
31.01.2024
30.01.2024/
27.01.2024
26.01.2024/
25.01.2024
24.01.2024
23.01.2024
17.01.2024
16.01.2024
15.01.2024/
12.01.2024
11.01.2024
10.01.2024/
05.01.2024
04.01.2024
03.01.2024/
Датумпренета средства и
извшена плаћања
финансијски извештај

2023. година се налази у архиви.

2022. година се налази у архиви.

2021. година се налази у архиви.

2020. година се налази у архиви.